Profesjonalna pomoc psychologiczna dla uczniów:

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla uczniów:
mgr Monika Semczuk – Sołek

  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Masz problemy rodzinne, osobiste.
  • Potrzebujesz z kimś porozmawiać o trudnościach, problemach życiowych.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Godziny dyżurów psychologa szkolnego:

  • poniedziałek 8.00 – 12.00
  • wtorek 8.00 – 14.00

Gabinet psychologa szkolnego:

  • I piętro, pokój 52, tel. 84 665 05 05 (wew. 32)

„Czy psycholog to psychiatra?” – czyli kim jest ….
Mimo, że mamy XXI wiek wielu ludzi nadal tkwi w przeświadczeniu, że „psycholog” i „psychiatra” to jest to samo. Czasami też wymienia się przy tym pedagoga i psychoterapeutę.

Kiedy jednak przyjrzymy się każdemu z tych zawodów osobno widać, że są inne i wbrew pozorom odrębne. Dlatego też spróbujmy spojrzeć na nie pod kątem ich specyfiki oraz różnic.

Psycholog – psychologiem może zostać tylko i wyłącznie osoba, która ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, w tym pomocy i wsparcia psychologicznego. Za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także prowadzenie przez psychologa badań naukowych w dziedzinie psychologii lub działalność dydaktyczną w tym zakresie. Pomoc psychologiczna swoim zakresem obejmuje szeroki obszar działań ukierunkowanych na zapewnienie osobom potrzebującym pomocy w rozwiązywaniu doświadczanych kryzysów, określaniu zasobów i deficytów osób zainteresowanych poznaniem siebie, wspomaganie rozwoju psychicznego, osobistego, interpersonalnego. Zakres usług psychologicznych obejmuje zarówno działania doraźne, interwencyjne jak i promujące zachowania prozdrowotne.

Psychiatra – lekarz medycyny, który ukończył akademię medyczną i specjalizował się w psychiatrii.Jest lekarzem specjalistą przygotowanym do diagnozowania zaburzeń psychicznych i do psychofarmakoterapii, monitorowania działania leków oraz do współpracy z psychoterapeutą i psychologiem klinicznym. Każdy, kto korzysta z biologicznego leczenia zaburzeń psychicznych powinien w tym zakresie korzystać z opieki psychiatry a nie lekarza neurologa czy lekarza rodzinnego bądź innych specjalizacji.

Psychoterapeuta– to wysoko wykwalifikowany specjalista, który po ukończeniu studiów magisterskich lub medycznych (np. psychologii, socjologii, teologii, pedagogice, matematyce, medycynie, itd.) przeszedł co najmniej 4-letnie szkolenie w określonej modalności terapeutycznej (podejściu) np. podejście integratywne, psychoanalityczne, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe rodzinne, gestalt, NLP, lub inne. Szkolenie takie trwa minimum 1800 godzin i obejmuje: własną psychoterapię, praktykę pod superwizją, staż kliniczny i przedmioty specyficzne dla psychoterapii (takie jak diagnoza nozologiczna i psychoterapeutyczna, rozwój osobowości, społeczne i kulturowe uwarunkowania psychoterapii, psychopatologia, etyka psychoterapeuty, medyczne podstawy psychoterapii, metody interwencji psychoterapeutycznych itd).

Pedagog – to osoba, która ukończyła studia w zakresie nauk humanistycznych/społecznych na kierunku pedagogika i potocznie zajmuje się wychowaniem, czyli zmianą postaw człowieka, w kierunku określonych celów wychowawczych. Nie dotyczy to tylko wychowania dzieci. Przygotowany może być również do prowadzenia działań reedukacyjnych, szkoleniowych, diagnozy pedagogicznej etc.Powszechnie utożsamia się pedagoga z nauczycielem. W szkołach funkcjonuje termin grono pedagogiczne odnoszący się do osób uczących, toteż słysząc, że ktoś jest pedagogiem przyrównuje się go z nauczycielem dzieci. Nic bardziej mylnego.

Pamiętajcie o tych różnicach. Nie bójcie się korzystać z pomocy, kiedy problem lub sytuacja, w jakiej się znaleźliście przerasta Wasze możliwości albo macie wrażenie, że nic już nie da się zrobić.