Technik informatyk

To zawód dla wszystkich którzy pasjonują się nowoczesnymi technologiami informacyjnych i komunikacyjnymi. Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający zdobyte umiejętności.Po ukończeniu…

0 Komentarzy

Technik ekonomista

To kierunek dla myślących i przedsiębiorczych, tych, którzy chcą mądrze planować i realizować „ścieżkę własnej kariery” na rynku pracy Unii Europejskiej.Można uzyskać tu pogłębioną wiedzę z zakresu obsługi ekonomicznych programów…

0 Komentarzy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne.Typowymi miejscami…

0 Komentarzy

Technik hotelarstwa

Absolwent naszej szkoły w tym zawodzie jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowania pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości…

0 Komentarzy

Technik budownictwa

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, op racowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego.Przygotowanie zawodowe technika…

0 Komentarzy

Procedury COVID-19

1. Procedury dotyczące organizacji pracy internatu i stołówki szkolnej. 2. Procedury dotyczące organizacji zajęć w szkole. 3. Procedury dotyczące organizacji zajęć w pracowniach żywienia. 4. Procedury dotyczące organizacji zajęć w…

0 Komentarzy

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Reprezentanci powiatu w wojewódzkich eliminacjach 67. OKR!W dniu 9 kwietnia 2022r. w TDK odbyły się powiatowe eliminacje 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.Komisja konkursowa zdecydowała, że powiat tomaszowski w eliminacjach wojewódzkich w…

0 Komentarzy