Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – p. Katarzyna DanilewiczZadania pedagoga szkolnego:- działania ogólnowychowawcze,- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,- mediacje i interwencja w sytuacjach trudnych,- profilaktyka wychowawcza i opieka nad uczniami,- indywidualna opieka pedagogiczna,-…

0 Komentarzy

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny - p. Małgorzata SzałapajPedagog specjalny ma realizować następujące zadania:- współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami,- współpraca z zespołem w zakresie opracowania i…

0 Komentarzy

Psycholog szkolny

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla uczniów: - Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać. - Masz problemy rodzinne, osobiste. - Potrzebujesz z kimś porozmawiać o trudnościach, problemach życiowych. - Chcesz…

0 Komentarzy

Biblioteka

"Ważniejsze jest to, żeby uczeń wiedział, gdzie i jak szukać tego, czego nie wie" Piotr Jan Klimiński Biblioteka to miejsce w szkole dla niektórych ulubione, a innym nieznane. Wielu osobom…

0 Komentarzy

Murarz – tynkarz

Kwalifikacje w zawodzie: K1 -  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.12. Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił: posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz…

0 Komentarzy

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Nazwa kwalifikacji:BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.Do głównych zadań montera sieci i instalacji sanitarnych należy:wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych, układanie, spawanie i uszczelnianie…

0 Komentarzy

Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego:Przewodniczący: Gabriel "BULWA” Buczak Zastępcy: Piotr Drążek, Patrycja JakubusCzłonkowie: Agata Kawka, Amelia Słoniec, Damian Zub, Dominika Majdan, Dominika Nisztuk, Gabriela Miszczyszyn, Jakub Lasota, Hubert Zinko, Julia Pisarczyk, Justyna…

0 Komentarzy

Kucharz

Zawód o charakterze produkcyjnym obejmującym przygotowanie i sporządzanie produktów, wy robów do spożycia. Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: zasad żywienia człowieka, technologii gastronomicznej, przygotowania…

0 Komentarzy