Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności…

Możliwość komentowania Deklaracja dostępności została wyłączona

TECHNIK PROGRAMISTA

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający zdobyte umiejętności.…

Możliwość komentowania TECHNIK PROGRAMISTA została wyłączona

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – p. Katarzyna DanilewiczZadania pedagoga szkolnego:- działania ogólnowychowawcze,- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,- mediacje i interwencja w sytuacjach trudnych,- profilaktyka wychowawcza i opieka nad uczniami,- indywidualna opieka pedagogiczna,-…

Możliwość komentowania Pedagog szkolny została wyłączona

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny - p. Małgorzata SzałapajPedagog specjalny ma realizować następujące zadania:- współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami,- współpraca z zespołem w zakresie opracowania i…

Możliwość komentowania Pedagog specjalny została wyłączona

Psycholog szkolny

Zapraszam uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania z pomocy psychologicznej! Pokój psychologa to miejsce, gdzie w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdziecie zrozumienie, akceptację i uzyskacie pomoc w potrzebie.Drogi Uczniu, Droga Uczennico,…

Możliwość komentowania Psycholog szkolny została wyłączona

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

21 września 2021r. - ogólne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas. 23 września 2021r. - zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Tomaszowie Lub. 18 listopada 2021r. - ogólne…

Możliwość komentowania HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 została wyłączona

Biblioteka

"Ważniejsze jest to, żeby uczeń wiedział, gdzie i jak szukać tego, czego nie wie" Piotr Jan Klimiński Biblioteka to miejsce w szkole dla niektórych ulubione, a innym nieznane. Wielu osobom…

Możliwość komentowania Biblioteka została wyłączona

Murarz – tynkarz

Kwalifikacje w zawodzie: K1 -  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.12. Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił: posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz…

Możliwość komentowania Murarz – tynkarz została wyłączona

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Nazwa kwalifikacji:BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.Do głównych zadań montera sieci i instalacji sanitarnych należy:wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych, układanie, spawanie i uszczelnianie…

Możliwość komentowania Monter sieci i instalacji sanitarnych została wyłączona