Warsztaty wytwarzania cukierków

27 kwietnia klasa IIz uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej. Młodzież w Zamojskiej Manufakturze Słodyczy „Tęcza” miała okazję obserwować jak powstają słodkości oraz uczestniczyć w warsztatach wytwarzania cukierków.
Dzięki rozległej wiedzy p. Zofii Monastyrskiej uczniowie poznali historię Zamościa oraz zdobyli sporo informacji na temat flory miasta.
Opiekę nad grupą sprawowały: p. M. Nowak, p. B. Kuźniarz i p. K. Danilewicz.