Warsztaty na temat rozliczeń podatkowych

Dnia 18.04.2024r. w ramach współpracy Urzędu Skarbowego z nauczycielami doradztwa zawodowego p. Martą Krzaczyńską i przedmiotów ekonomicznych p. Katarzyną Neć oraz p. Weroniką Buczek odbyły się już drugie w tym roku warsztaty na temat rozliczeń podatkowych. Zajęcia prowadzone były przez p. Iwonę Kałużyńską – Kierownik Referatu Postępowań Podatkowych i p. Annę Szuta – Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej. Tematem omawianym podczas spotkania był Twój e-PIT.
Młodzież utrwaliła także wiadomości na temat zwolnienia z podatku do 26 roku życia i działalności nierejestrowanej. Po zajęciach uczniowie otrzymali ulotki i broszury informacyjne.
W warsztatach wzięli udział uczniowie z klas: 5u, 3k, 4h, 2e, 2b.