Dzień Dawcy Szpiku Kostnego

Dnia 19 października 2023r. w Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim już po raz szósty odbył się Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. Była to wyjątkowa akcja, ponieważ skierowana była głównie dla absolwenta ZSTZ- Karola Kozłowskiego chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Na wstępie Pani dyrektor Anna Byczuk zabrała głos, zachęcając osoby pełnoletnie do zarejestrowania się jako potencjalni dawcy szpiku i jako pierwsza zgłosiła się do rejestracji. Cała akcja poprzedzona została prelekcjami na temat leczenia nowotworów krwi przeprowadzonymi przez pedagogów szkolnych. Na terenie szkoły rozwieszono plakaty informacyjne, przez radiowęzeł szkolny zostały przekazane młodzieży oraz pracownikom szkoły informacje dotyczące sposobów pobierania szpiku, a także termin realizacji akcji, rozdawane były ulotki informacyjne na temat sposobów i procedur oddawania szpiku kostnego, drogą e- mailową zaproszono rodziców/ opiekunów.W sumie zarejestrowało się 30 potencjalnych dawców szpiku. Za pomoc w zorganizowaniu akcji składamy serdeczne podziękowania: Dyrekcji Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych oraz wolontariuszom z kl. V u : Zuzannie Tkaczyk, Natalii Kowalskiej, Natalii Harasiuk, Kindze Margolt oraz Klaudii Byra i Paulinie Kubka z kl. V h, a także Damianowi Zub i Gabrielowi Buczek odpowiedzialnym za nagłośnienie. Koordynatorami akcji byli: Katarzyna Danilewicz oraz Małgorzata Szałapaj przy współpracy z ks. Piotrem Kończyńskim oraz Jaromirem Korkoszem.
W imieniu Fundacji DKMS i chorych na raka krwi – Dziękujemy !!!!
Podziękowania składają opiekunowie i koordynatorzy akcji: Katarzyna Danilewicz oraz Małgorzata Szałapaj.