„Mentoring Olimpijski”

Ubiegły weekend (1-3.12.2023 r.) był dla naszych ekonomistów bardzo pracowity. Pod okiem p. Katarzyny Neć, czterech uczniów klas technikum ekonomicznego: Marlena Gozdek 2e, Aleksandra Bartnicka 4e, Magda Karaś 4e i Roger Depta 4e wzięło udział w warsztatach merytoryczno-mentoringowych „Mentoring Olimpijski” na terenie Szkoły Głównej Handlowej i Centrum Giełdowego w Warszawie. „Mentoring Olimpijski” to program wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedsiębiorczości. Celem warsztatów mentoringowych było przedstawienie sposobów praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas przygotowań do olimpiad, a także pokazania możliwych ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Mentorzy opowiadali o swoich doświadczeniach, które nabyli podczas studiów, a także w pracy zawodowej. Podczas warsztatów merytorycznych uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przydatną na wczesnych etapach kariery. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie znaleźli się w gronie 60 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedsiębiorczości uczniów z całej Polski i mieli możliwość pod okiem wybitnych mentorów wziąć udział w warsztatach, które z pewnością pomogą im podjąć decyzję co do wyboru dalszych ścieżek rozwoju kariery. Głównym organizatorem programu Mentoring Olimpijski jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego realizacja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych. Program został również zrealizowany we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.